Расписание игр КХЛ сезон 2016/1703.09.2018

Йокерит

6

:

3

Куньлунь РС

О матче


05.09.2018

ХК Сочи

2

:

1

Куньлунь РС

О матче


07.09.2018

Спартак

1

:

2

Куньлунь РС

О матче


09.09.2018

Металлург Мг

3

:

1

Куньлунь РС

О матче


16.09.2018

Куньлунь РС

2

:

4

Динамо Р

О матче


17.09.2018

Куньлунь РС

4

:

3

Слован

О матче


19.09.2018

Куньлунь РС

0

:

3

ЦСКА

О матче


22.09.2018

Авангард

4

:

2

Куньлунь РС

О матче


24.09.2018

Нефтехимик

0

:

2

Куньлунь РС

О матче


26.09.2018

Ак Барс

3

:

4

Куньлунь РС

О матче


28.09.2018

Торпедо HH

3

:

2

Куньлунь РС

О матче


03.10.2018

Куньлунь РС

1

:

3

Металлург Мг

О матче


05.10.2018

Куньлунь РС

2

:

0

Трактор

О матче


07.10.2018

Куньлунь РС

2

:

5

Автомобилист

О матче


09.10.2018

Адмирал

2

:

3

Куньлунь РС

О матче


12.10.2018

Динамо Р

1

:

3

Куньлунь РС

О матче


14.10.2018

Слован

4

:

3

Куньлунь РС

О матче


16.10.2018

ЦСКА

3

:

4

Куньлунь РС

О матче


20.10.2018

Куньлунь РС

2

:

4

Нефтехимик

О матче


24.10.2018

Куньлунь РС

3

:

0

Ак Барс

О матче


26.10.2018

Куньлунь РС

1

:

2

Торпедо HH

О матче


30.10.2018

СКА

5

:

1

Куньлунь РС

О матче


01.11.2018

Динамо Мн

4

:

1

Куньлунь РС

О матче


03.11.2018

Витязь

1

:

2

Куньлунь РС

О матче


05.11.2018

Авангард

5

:

1

Куньлунь РС

О матче


14.11.2018

Сибирь

2

:

4

Куньлунь РС

О матче


21.11.2018

Куньлунь РС

4

:

1

Динамо Мн

О матче


23.11.2018

Куньлунь РС

0

:

2

Спартак

О матче


25.11.2018

Куньлунь РС

3

:

0

ХК Сочи

О матче


28.11.2018

Куньлунь РС

5

:

6

Сибирь

О матче


29.11.2018

Куньлунь РС

4

:

2

Сибирь

О матче


03.12.2018

Локомотив

2

:

1

Куньлунь РС

О матче


05.12.2018

ХК Динамо М

4

:

3

Куньлунь РС

О матче


07.12.2018

Северсталь

2

:

1

Куньлунь РС

О матче


09.12.2018

Автомобилист

5

:

3

Куньлунь РС

О матче


12.12.2018

Куньлунь РС

1

:

4

Барыс

О матче


17.12.2018

Куньлунь РС

3

:

1

Амур

О матче


18.12.2018

Куньлунь РС

2

:

3

Амур

О матче


20.12.2018

Куньлунь РС

2

:

3

ХК Динамо М

О матче


23.12.2018

Куньлунь РС

1

:

3

Витязь

О матче


25.12.2018

Куньлунь РС

3

:

5

СКА

О матче


28.12.2018

Салават Юлаев

5

:

0

Куньлунь РС

О матче


30.12.2018

Трактор

0

:

2

Куньлунь РС

О матче


03.01.2019

Куньлунь РС

2

:

3

Адмирал

О матче


05.01.2019

Куньлунь РС

4

:

3

Адмирал

О матче


08.01.2019

Салават Юлаев

7

:

4

Куньлунь РС

О матче


10.01.2019

Барыс

1

:

3

Куньлунь РС

О матче


13.01.2019

Куньлунь РС

3

:

5

Йокерит

О матче


15.01.2019

Куньлунь РС

1

:

4

Северсталь

О матче


17.01.2019

Куньлунь РС

1

:

5

Локомотив

О матче


22.01.2019

Куньлунь РС

2

:

3

Салават Юлаев

О матче


24.01.2019

Куньлунь РС

1

:

2

Салават Юлаев

О матче


26.01.2019

Куньлунь РС

3

:

6

Авангард

О матче


28.01.2019

Куньлунь РС

5

:

2

Авангард

О матче


31.01.2019

Амур

3

:

2

Куньлунь РС

О матче


04.02.2019

Сибирь

3

:

2

Куньлунь РС

О матче


06.02.2019

Адмирал

3

:

2

Куньлунь РС

О матче


14.02.2019

Барыс

3

:

1

Куньлунь РС

О матче


16.02.2019

Амур

3

:

2

Куньлунь РС

О матче


18.02.2019

Амур

7

:

2

Куньлунь РС

О матче


20.02.2019

Куньлунь РС

6

:

3

Адмирал

О матче


22.02.2019

Куньлунь РС

2

:

3

Барыс

О матче


03.09.2018

Йокерит

6

:

3

Куньлунь РС

О матче

05.09.2018

ХК Сочи

2

:

1

Куньлунь РС

О матче

07.09.2018

Спартак

1

:

2

Куньлунь РС

О матче

09.09.2018

Металлург Мг

3

:

1

Куньлунь РС

О матче

16.09.2018

Куньлунь РС

2

:

4

Динамо Р

О матче

17.09.2018

Куньлунь РС

4

:

3

Слован

О матче

19.09.2018

Куньлунь РС

0

:

3

ЦСКА

О матче

22.09.2018

Авангард

4

:

2

Куньлунь РС

О матче

24.09.2018

Нефтехимик

0

:

2

Куньлунь РС

О матче

26.09.2018

Ак Барс

3

:

4

Куньлунь РС

О матче

28.09.2018

Торпедо HH

3

:

2

Куньлунь РС

О матче

03.10.2018

Куньлунь РС

1

:

3

Металлург Мг

О матче

05.10.2018

Куньлунь РС

2

:

0

Трактор

О матче

07.10.2018

Куньлунь РС

2

:

5

Автомобилист

О матче

09.10.2018

Адмирал

2

:

3

Куньлунь РС

О матче

12.10.2018

Динамо Р

1

:

3

Куньлунь РС

О матче

14.10.2018

Слован

4

:

3

Куньлунь РС

О матче

16.10.2018

ЦСКА

3

:

4

Куньлунь РС

О матче

20.10.2018

Куньлунь РС

2

:

4

Нефтехимик

О матче

24.10.2018

Куньлунь РС

3

:

0

Ак Барс

О матче

26.10.2018

Куньлунь РС

1

:

2

Торпедо HH

О матче

30.10.2018

СКА

5

:

1

Куньлунь РС

О матче

01.11.2018

Динамо Мн

4

:

1

Куньлунь РС

О матче

03.11.2018

Витязь

1

:

2

Куньлунь РС

О матче

05.11.2018

Авангард

5

:

1

Куньлунь РС

О матче

14.11.2018

Сибирь

2

:

4

Куньлунь РС

О матче

21.11.2018

Куньлунь РС

4

:

1

Динамо Мн

О матче

23.11.2018

Куньлунь РС

0

:

2

Спартак

О матче

25.11.2018

Куньлунь РС

3

:

0

ХК Сочи

О матче

28.11.2018

Куньлунь РС

5

:

6

Сибирь

О матче

29.11.2018

Куньлунь РС

4

:

2

Сибирь

О матче

03.12.2018

Локомотив

2

:

1

Куньлунь РС

О матче

05.12.2018

ХК Динамо М

4

:

3

Куньлунь РС

О матче

07.12.2018

Северсталь

2

:

1

Куньлунь РС

О матче

09.12.2018

Автомобилист

5

:

3

Куньлунь РС

О матче

12.12.2018

Куньлунь РС

1

:

4

Барыс

О матче

17.12.2018

Куньлунь РС

3

:

1

Амур

О матче

18.12.2018

Куньлунь РС

2

:

3

Амур

О матче

20.12.2018

Куньлунь РС

2

:

3

ХК Динамо М

О матче

23.12.2018

Куньлунь РС

1

:

3

Витязь

О матче

25.12.2018

Куньлунь РС

3

:

5

СКА

О матче

28.12.2018

Салават Юлаев

5

:

0

Куньлунь РС

О матче

30.12.2018

Трактор

0

:

2

Куньлунь РС

О матче

03.01.2019

Куньлунь РС

2

:

3

Адмирал

О матче

05.01.2019

Куньлунь РС

4

:

3

Адмирал

О матче

08.01.2019

Салават Юлаев

7

:

4

Куньлунь РС

О матче

10.01.2019

Барыс

1

:

3

Куньлунь РС

О матче

13.01.2019

Куньлунь РС

3

:

5

Йокерит

О матче

15.01.2019

Куньлунь РС

1

:

4

Северсталь

О матче

17.01.2019

Куньлунь РС

1

:

5

Локомотив

О матче

22.01.2019

Куньлунь РС

2

:

3

Салават Юлаев

О матче

24.01.2019

Куньлунь РС

1

:

2

Салават Юлаев

О матче

26.01.2019

Куньлунь РС

3

:

6

Авангард

О матче

28.01.2019

Куньлунь РС

5

:

2

Авангард

О матче

31.01.2019

Амур

3

:

2

Куньлунь РС

О матче

04.02.2019

Сибирь

3

:

2

Куньлунь РС

О матче

06.02.2019

Адмирал

3

:

2

Куньлунь РС

О матче

14.02.2019

Барыс

3

:

1

Куньлунь РС

О матче

16.02.2019

Амур

3

:

2

Куньлунь РС

О матче

18.02.2019

Амур

7

:

2

Куньлунь РС

О матче

20.02.2019

Куньлунь РС

6

:

3

Адмирал

О матче

22.02.2019

Куньлунь РС

2

:

3

Барыс

О матче

03.09.2018

Йокерит

6

:

3

Куньлунь РС

О матче

05.09.2018

ХК Сочи

2

:

1

Куньлунь РС

О матче

07.09.2018

Спартак

1

:

2

Куньлунь РС

О матче

09.09.2018

Металлург Мг

3

:

1

Куньлунь РС

О матче

16.09.2018

Куньлунь РС

2

:

4

Динамо Р

О матче

17.09.2018

Куньлунь РС

4

:

3

Слован

О матче

19.09.2018

Куньлунь РС

0

:

3

ЦСКА

О матче

22.09.2018

Авангард

4

:

2

Куньлунь РС

О матче

24.09.2018

Нефтехимик

0

:

2

Куньлунь РС

О матче

26.09.2018

Ак Барс

3

:

4

Куньлунь РС

О матче

28.09.2018

Торпедо HH

3

:

2

Куньлунь РС

О матче

03.10.2018

Куньлунь РС

1

:

3

Металлург Мг

О матче

05.10.2018

Куньлунь РС

2

:

0

Трактор

О матче

07.10.2018

Куньлунь РС

2

:

5

Автомобилист

О матче

09.10.2018

Адмирал

2

:

3

Куньлунь РС

О матче

12.10.2018

Динамо Р

1

:

3

Куньлунь РС

О матче

14.10.2018

Слован

4

:

3

Куньлунь РС

О матче

16.10.2018

ЦСКА

3

:

4

Куньлунь РС

О матче

20.10.2018

Куньлунь РС

2

:

4

Нефтехимик

О матче

24.10.2018

Куньлунь РС

3

:

0

Ак Барс

О матче

26.10.2018

Куньлунь РС

1

:

2

Торпедо HH

О матче

30.10.2018

СКА

5

:

1

Куньлунь РС

О матче

01.11.2018

Динамо Мн

4

:

1

Куньлунь РС

О матче

03.11.2018

Витязь

1

:

2

Куньлунь РС

О матче

05.11.2018

Авангард

5

:

1

Куньлунь РС

О матче

14.11.2018

Сибирь

2

:

4

Куньлунь РС

О матче

21.11.2018

Куньлунь РС

4

:

1

Динамо Мн

О матче

23.11.2018

Куньлунь РС

0

:

2

Спартак

О матче

25.11.2018

Куньлунь РС

3

:

0

ХК Сочи

О матче

28.11.2018

Куньлунь РС

5

:

6

Сибирь

О матче

29.11.2018

Куньлунь РС

4

:

2

Сибирь

О матче

03.12.2018

Локомотив

2

:

1

Куньлунь РС

О матче

05.12.2018

ХК Динамо М

4

:

3

Куньлунь РС

О матче

07.12.2018

Северсталь

2

:

1

Куньлунь РС

О матче

09.12.2018

Автомобилист

5

:

3

Куньлунь РС

О матче

12.12.2018

Куньлунь РС

1

:

4

Барыс

О матче

17.12.2018

Куньлунь РС

3

:

1

Амур

О матче

18.12.2018

Куньлунь РС

2

:

3

Амур

О матче

20.12.2018

Куньлунь РС

2

:

3

ХК Динамо М

О матче

23.12.2018

Куньлунь РС

1

:

3

Витязь

О матче

25.12.2018

Куньлунь РС

3

:

5

СКА

О матче

28.12.2018

Салават Юлаев

5

:

0

Куньлунь РС

О матче

30.12.2018

Трактор

0

:

2

Куньлунь РС

О матче

03.01.2019

Куньлунь РС

2

:

3

Адмирал

О матче

05.01.2019

Куньлунь РС

4

:

3

Адмирал

О матче

08.01.2019

Салават Юлаев

7

:

4

Куньлунь РС

О матче

10.01.2019

Барыс

1

:

3

Куньлунь РС

О матче

13.01.2019

Куньлунь РС

3

:

5

Йокерит

О матче

15.01.2019

Куньлунь РС

1

:

4

Северсталь

О матче

17.01.2019

Куньлунь РС

1

:

5

Локомотив

О матче

22.01.2019

Куньлунь РС

2

:

3

Салават Юлаев

О матче

24.01.2019

Куньлунь РС

1

:

2

Салават Юлаев

О матче

26.01.2019

Куньлунь РС

3

:

6

Авангард

О матче

28.01.2019

Куньлунь РС

5

:

2

Авангард

О матче

31.01.2019

Амур

3

:

2

Куньлунь РС

О матче

04.02.2019

Сибирь

3

:

2

Куньлунь РС

О матче

06.02.2019

Адмирал

3

:

2

Куньлунь РС

О матче

14.02.2019

Барыс

3

:

1

Куньлунь РС

О матче

16.02.2019

Амур

3

:

2

Куньлунь РС

О матче

18.02.2019

Амур

7

:

2

Куньлунь РС

О матче

20.02.2019

Куньлунь РС

6

:

3

Адмирал

О матче

22.02.2019

Куньлунь РС

2

:

3

Барыс

О матче